Haaartland

Login
Sista skörden

inRetreat & Reflect

Sista skörden

Source: SVT Play

Jan Friman

Jan Friman

Strategic Product Officer, Chief Evangelist @Haaartland
Stockholm

Jan Friman
Strategic Product Officer, Chief Evangelist @Haaartland

  • 1

Det handlar om ett av våra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad. Planetens jordar är hotade. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. Vi tömmer vårt jordkonto på dess kapital när vi behöver det som allra mest.

View original